Therapie

De behandeling start met een intakefase van ongeveer 3 gesprekken. Na de intake zal in een adviesgesprek een voorstel voor behandeling worden gedaan. Er zullen vervolgens afspraken worden gemaakt over de frequentie en duur van de gesprekken. In de regel vinden de gesprekken wekelijks plaats en duren 3 kwartier per sessie.

Tijdens een individuele psychotherapie zullen de gesprekken in eerste instantie uitgaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig en/of wat wilt u nu veranderen? In de therapie kan duidelijk worden op welke manier u gewend bent om naar uzelf en naar anderen te kijken; of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij had stilgestaan. Soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.