Diagnostiek

Sensim verricht psychodiagnostisch onderzoek in de breedste zin van het woord betreffende complexe casuïstiek. Met een psychodiagnostisch onderzoek kunt u hypotheses toetsen over uzelf of iemand die bij u in behandeling is en daarmee een beter beeld krijgen van uzelf of van een ander persoon (cliënt), van uw of zijn/ haar mogelijkheden, de sterke en kwetsbare kanten, het karakter en persoonlijke vaardigheden. Op deze wijze kunt u of uw behandelaar uw klachten of problemen beter begrijpen en/of behandelen.

De vraagstelling voor een psychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het intelligentieniveau, de structuur van de persoonlijkheid, de aanwezigheid van psychische stoornissen (klinische syndromen of persoonlijkheids stoornissen), ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of het meten van cognitieve functies. Ook kan er een vraag zijn naar een passend advies voor behandeling.

Contra-indicaties zijn: acute, floride toestandsbeelden zoals manifeste psychose, ernstige angststoornis, delier of ernstige depressie, mensen die verslaafd zijn (voor alcohol, drugs en/of medicatie; minimaal 6 weken abstinentie is vereist), mensen die de Nederlandse taal niet of gebrekkig beheersen en mensen met ernstige gehoor- en/of visusproblemen.

Een psychodiagnostisch onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, in totaal voor de betrokkene 8 tot 12 uur. Deze tijd verspreiden we over een aantal afspraken. Het onderzoek zal bestaan uit verschillende soorten van onderzoek, zoals interviews, vragenlijsten en tests. De resultaten worden verwerkt in een rapport. Dit rapport is voor de betrokkene. De psycholoog bespreekt dit rapport met betrokkene in een adviesgesprek. In overleg met betrokkene wordt ook de psychologisch of medisch behandelaar op de hoogte gebracht van de inhoud van het psychodiagnostisch rapport.

De betrokkene heeft recht op inzage in het eigen psychodiagnostisch rapport en kan hiervan een kopie aanvragen. Ook heeft de betrokkene het recht om het rapport te blokkeren en/of te vernietigen. De inhoud van het psychodiagnostisch rapport blijft over het algemeen één tot twee jaar geldig.