Supervisie

Praktijk Sensim biedt ook supervisie. Ik zie supervisie als het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij of zij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren (bron: lvsc.nl).

De supervisie is bedoeld voor medewerkers in de GGZ, zoals psychologen, psychologen in opleiding tot GZ -psycholoog, GZ -psychologen in opleiding tot specialist, psychotherapeuten (in opleiding), artsen (in opleiding) en verpleegkundigen (in opleiding tot specialist), psychiaters en klinisch psychologen. De supervisie gericht op behandeling wordt gegeven vanuit het psychoanalytische kader.

Ook is er supervisie mogelijk voor psychodiagnostisch onderzoek in het kader van de opleiding tot GZ -psycholoog of Klinisch psycholoog. Er kan zowel via de reguliere als de psychodynamische persoonlijkheidstheorie van Eurelings en Snellen gekeken worden. De supervisie kan individueel of in een kleine groep.

Het tarief voor de supervisie is € 110,00 per sessie van 45 minuten en € 135,00 voor een sessie van 60 minuten.