Tarieven

Onze tarieven voor psychotherapie zijn gebaseerd op de normen van de NZA en worden jaarlijks aangepast aan de geldende norm:

De kosten voor een individuele sessie psychotherapie binnen de niet-verzekerde zorg van 45 minuten voor 2022 zijn € 120,00. Binnen de verzekerde zorg worden de prijzen gerekend volgens de geldende NZa-tarieven. De prijs per sessie (van 45 minuten) wordt berekend op basis van de setting (een vrijgevestigde praktijk) en de functie van de behandelaar (klinisch psycholoog).
De kosten voor een individueel coachingsconsult van 45 minuten zijn € 120,00 (ex. BTW). Voor een consult van 60 minuten € 150,00 per sessie.
Ik heb geen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw behandeling niet automatisch zal worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de website www.contractvrijepsycholoog.nl.

Wanneer er sprake is van verzekerde zorg, zal uw zorgverzekeraar de kosten (deels) vergoeden. Bij een restitutiepolis zal de zorgverzekeraar een marktconform tarief of een wettelijk tarief vergoeden. Bij een naturapolis zal de vergoeding lager zijn. Uw behandeling kan eveneens vallen onder onverzekerde zorg. Dit geldt voor enkele bepaalde DSM-diagnoses, zoals een aanpassingsstoornis. In dit geval is voor de zorgverzekeraar sprake van een OVP (overig product). Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, kan het zijn dat de zorgverzekeraar uw behandeling voor een deel vergoed. In geval er geen sprake is van een DSM-diagnose kunt u er voor kiezen om zelf te betalen, waarvoor de bovengenoemde tarieven gelden.

Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, brengen wij een no-show tarief van € 75,- in rekening. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.