Coaching

In verschillende levensfases kun je tot de ontdekking komen, dat je leven beter zou kunnen en verandering behoeft. Dat kan zijn wanneer je gaat studeren, na je studie gaat werken, gaat samenwonen of trouwen met jouw partner, wanneer je kinderen krijgt of wanneer je met pensioen gaat en het leven een andere wending neemt. Voor velen komt er uiteindelijk een moment dat men terugkijkt en er twijfels ontstaan.

Psychoanalytische coaching is gericht op het bewust worden, waar aspecten van geluk in jouw leven verder ontwikkeld zouden kunnen worden. Vervolgens kan nagegaan worden welke blokkades een rol spelen om tot een gelukkiger en bevredigender leven te komen.

Een manier om dit te doen, is door het veranderen van telkens terugkerende gedragspatronen. In psychoanalytische coaching wordt gekeken naar de achtergrond en betekenis van deze patronen, die van invloed kunnen zijn op je dagelijks functioneren en je kunnen in hinderen in relaties met anderen of in het werk. Thema’s die hierbij een rol spelen, kunnen zijn: autonomie versus verbondenheid met anderen, ambitie, perfectionisme, onbalans in werk en/of privé, communicatieproblemen met collega’s, leidinggevenden of anderen in de privésfeer.

Psychoanalytische coaching onderscheidt zich van andere coaching, doordat wij er vanuit gaan dat verandering een geleidelijk proces is. Wij geloven niet in snel-klaar-oplossingen. Onze ervaring is dat een kort traject van bijvoorbeeld 10 gesprekken niet leidt tot duurzame verandering. We bieden vanuit onze achtergrond als psychotherapeut een grondige aanpak We gaan er wel vanuit dat een cliënt zelf bepaalt, hoe lang hij/zij coaching nodig heeft.