Gerry Westland

Logo praktijk klein 75    Logo groep Klein 75

Foto Gerrie

Introductie
In praktijk Sensim ben ik werkzaam als psychotherapeut. Daarnaast volg ik een inhoudelijk gespecialiseerde opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.

Sinds 2007 ben ik afgestudeerd in de klinische en gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit Leiden en heb ik in de periode van 2012-2016 een postdoctorale opleiding tot psychotherapeut gevolgd aan de RINO Groep in Utrecht.

Voor en tijdens mijn studie psychologie ben ik jarenlang werkzaam geweest op de afdeling operatiekamers van verschillende ziekenhuizen, waarvan een periode van 7 jaar als leidinggevende. Na mijn studie ben ik gaan werken bij PsyQ Den Haag-noord op de afdeling Psychotrauma. Sinds 2018 werk ik volledig in praktijk Sensim.

Registraties en lidmaatschappen:
BIG -registratienummer Psychotherapeut: 49920750516
Datum PT-registratie: 12-02-2016

Lid van Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (www.psychotherapie.nl) en geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (www.NVPP.nl)

Lid van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (www.CVPPP.nl)

 

Logo NVP  Logo NVPP

Kader

Logo praktijk klein 75    Logo groep Klein 75

Algemeen
Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan, als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft. (Evans, in: Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981).

Deze definitie van therapie is nog steeds geldig. Psychotherapie en counseling zijn vormen van persoonlijke begeleiding voor mensen met psychische klachten of problemen, of vragen die met het psychische verband houden. Dit psychische heeft altijd betrekking op aspecten van het zijn, het leven.

In Praktijk Sensim wordt in de keuze voor toepassing van methoden gebruik gemaakt van onder andere psychoanalytische psychotherapie en EMDR (als interventie bij psychotherapie). Afhankelijk van uw hulpvraag of eventuele voorkeur wordt een bepaalde methode voorgesteld voor het behandel- of coachingstraject. Elke behandeling of coaching is echter maatwerk. De therapeut zal het behandel- of coachingstraject aanpassen op uw specifieke situatie. De wens van cliënt(e) vormt hierbij het uitgangspunt.

Psycho-analytische psychotherapie
Deze vorm van psychotherapie is gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt(e). Het gaat om verhelderen van de achtergrond en betekenis van de psychische problemen, die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten en een manier vinden om met zichzelf en de ander om te gaan. Samen met de therapeut ontdekt de cliënt(e) achterliggende gedachten en gevoelens –zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld- die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen. Soms gaat het ook om het verhelderen en onder woorden brengen van gedrag dat in het geheel niet bewust is en dat ook niet eerder geweest is.
Bron: NVPP.nl

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: EMDR.nl