Diagnostiek

Logo praktijk klein 75

Diagnostiek
Sensim verricht psychodiagnostisch onderzoek in de breedste zin van het woord betreffende complexe casuïstiek. Met een psychodiagnostisch onderzoek kunt u hypotheses toetsen over uzelf of iemand die bij u in behandeling is en daarmee een beter beeld krijgen van uzelf of van een ander persoon (cliënt), van uw of zijn/ haar mogelijkheden, de sterke en kwetsbare kanten, het karakter en persoonlijke vaardigheden. Op deze wijze kunt u of uw behandelaar uw klachten of problemen beter begrijpen en/of behandelen.

De vraagstelling voor een psychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het intelligentieniveau, de structuur van de persoonlijkheid, de aanwezigheid van psychische stoornissen (AsI en AsII) of ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld autisme of ADHD) of het meten van cognitieve functies. Ook kan er een vraag zijn naar een passend advies voor behandeling.

Contra-indicaties zijn: acute, floride toestandsbeelden zoals manifeste psychose, ernstige angststoornis, delier of ernstige depressie, mensen die verslaafd zijn (voor alcohol, drugs en/of medicatie; minimaal 6 weken abstinentie is vereist), mensen die de Nederlandse taal niet of gebrekkig beheersen en mensen met ernstige gehoor- en/of visusproblemen.

Een psychodiagnostisch onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, in totaal voor de betrokkene 8 tot 12 uur. Deze tijd verspreiden we over een aantal afspraken. Het onderzoek zal bestaan uit verschillende soorten van onderzoek, zoals interviews, vragenlijsten en tests. De resultaten worden verwerkt in een rapport. Dit rapport is voor de betrokkene. De psycholoog bespreekt dit rapport met betrokkene in een adviesgesprek. In overleg met betrokkene wordt ook de psychologisch of medisch behandelaar op de hoogte gebracht van de inhoud van het psychodiagnostisch rapport.

De betrokkene heeft recht op inzage in het eigen psychodiagnostisch rapport en kan hiervan een kopie aanvragen. Ook heeft de betrokkene het recht om het rapport te blokkeren en/of te vernietigen. De inhoud van het psychodiagnostisch rapport blijft over het algemeen één tot twee jaar geldig.

 

 

 

Linda van Mil

Logo praktijk klein 75    Logo groep Klein 75    Logo supervisie Klein

Foto Linda 2

Introductie
In de praktijk Sensim ben ik werkzaam als klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Ik volg daarnaast een opleiding die leidt tot de inhoudelijke specialisatie van psychoanalytisch psychotherapeut.

In 2000 ben ik afgestudeerd als HBO Verpleegkundige op de Hogeschool van Rotterdam en omstreken. Tijdens mijn werk als wijkverpleegkundige in Maasland en Maassluis ben ik psychologie gaan studeren. In 2004 ben ik afgestudeerd in de klinische en gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Leiden. Hierna heb ik 4 jaar bij HSK in Delft als psycholoog en later als GZ -psycholoog gewerkt. Ook heb ik anderhalf jaar een managementfunctie bekleed. In 2008 ben ik op de afdeling Psychotrauma van PsyQ in Den Haag aan de opleiding tot klinisch psycholoog begonnen. Mijn tweede opleidingsplek was het Centrum Intensieve Behandeling / Top Referent Trauma Centrum van Palier in Den Haag. Van 2012 tot 2016 heb ik op deze afdeling als Klinisch Psycholoog en hoofdbehandelaar van de gesloten kliniek gewerkt. Op dit moment verdeel ik mijn aandacht tussen Sensim en het Phychodiagnostisch Centrum van Psyq in Den Haag.

Registraties en lidmaatschappen
BIG -registratienummer GZ -psycholoog/Klinisch Psycholoog: 89052970225
BIG -registratie psychotherapeut: 19052970219
Datum GZ -registratie: 24.04.08
Datum KP -registratie: 28.02.13
Datum Registerlid NVVP: 01.01.19

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (www.NVPP.nl)
Lid van de Nederlandse-Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden (www.rorschachvereniging.nl)
Lid van de vereniging voor de GZ -psycholoog en zijn Specialist (www. NVGZP.nl)

Logo NVPP       Logo NVGzP